REZERWAT "KULIN" gm. Fabianki pow. Włocławek

kategoria:

obiekty przyrodnicze - rezerwaty przyrody

opis:

Rezerwat florystyczny "Kulin" został utworzony w 1967 roku na terenie Nadleśnictwa Włocławek, a powiększony w 2001 r. Jego  obecna powierzchnia wynosi 51,16 ha. Specyficzny mikroklimat (cieplejszy niż na terenach przyległych) pozwolił na wykształcenie się biocenoz zbliżonych do lasostepów Ukrainy czy Niziny Węgierskiej. Przetrwały one do naszych czasów dzięki niedostępności stromych zboczy i wąwozów. W rezerwacie chroni się niezmiernie interesujące zbiorowiska ciepłolubnej roślinności stepowej, okrajowej, zaroślowej i leśnej z udziałem wielu osobliwości florystycznych: dyptamu jesionolistnego ("Mojżesza krzak gorejący"), ostnicy Jana, zawilca wielokwiatowego, omanu szorstkiego, wężymordu stepowego, wisienki karłowatej, kilku gatunków kserotermicznych porostów i wielu innych rzadkich roślin. Ponadto wykształciły się tu interesujące gleby i występują rzadkie ciepłolubne zwierzęta bezkręgowe: owady (np. cykady) i ślimaki. Jest to jeden z najcenniejszych obiektów przyrodniczych na terenie środkowej Polski.

źródło:

Bagdziński St., Środowisko przyrodnicze w woj. włocławskim, Włocławek 1997

jak trafić:

Rezerwat florystyczny "Kulin" rozciąga się od szosy prowadzącej przez stalowy most na Wiśle w kierunku Lipna po teren zalesiony w pobliżu stopnia wodnego i mostu biegnącego na stopniu. Od strony północnej rezerwat graniczy z gruntami ornymi, zaś południową jego granicę stanowią zadrzewienia i zakrzewienia w dolinie prawobrzeżnej Wisły

zdjęcie: