MUZEUM POŻARNICTWA ZIEMI POMORSKIEJ W ŁASINIE  pow. Grudziądz

kategoria:

muzea, skanseny, izby regionalne

opis:    Muzeum Pożarnictwa Ziemi Pomorskiej w Łasinie powstało w 1976 r. z inicjatywy Zarządu Miejsko - Gminnego Związku OSP. Znajduje się w nim sprzęt pożarniczy używany na przełomie XIX i XX wieku, pochodzący z okolicznych straż pożarnych. Wśród eksponatów są sikawki strażackie na drewnianych kołach z lat 1885-1915, pierwszy sztandar łasińskiej jednostki ufundowany w 1910 roku, piętnastometrowa drabina na kołach drewnianych wykonana przez łasińskiego rzemieślnika w 1897 r. na specjalne zamówienie dla łasińskiej straży, motopompy z okresu międzywojennego oraz drobne wyposażenie służące dawniej strażakom jak np. trójnik, prądownice, bekadła alarmowe, topory, bosaki, pasy skórzane, czapki rogatywki, mundury, hełmy. Muzeum posiada również wiele pamiątkowych zdjęć z okresu międzywojennego i powojennego, dokumentujących ważne wydarzenia z  życia straży pożarnej.
   Pierwszym kustoszem muzeum został Franciszek Hinz. Jego staraniem odnowiono cały przekazywany sprzęt, wymagający odbudowy nawet w 60%. Obecnie placówka utrzymuje się z dotacji Urzędu Miasta i Gminy oraz środków własnych OSP.
źródło: www.lasin.pl
www.osp.lasin.pl
jak trafić: Muzeum  ma swoją siedzibę w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej u zbiegu ulic Kościelnej i Odrodzenia w Łasinie. Aby je zwiedzić, należy poprosić o otwarcie  strażaków znajdujących się w dyżurce w budynku Straży przy ul. Odrodzenia Polski 2. Większe grupy należy zgłaszać telefonicznie pod nr tel. (56) 4664777.
zdjęcie:


fot. A. Sikorska